Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách

Ekonomika založená na zvykoch a tradíciách je ekonomika, kde sa všetky ekonomické rozhodnutia v nej prijímajú na základe inštinktov, zvykov a tradícií. Typickým predstaviteľom tohto typu ekonomiky je prvotnopospolitá spoločnosť.

Tento ekonomický systém bol dlhšie rozšírený medzi africkými kmeňmi a pôvodnými obyvateľmi Ameriky. Dodnes existuje v niektorých častiach Južnej Ameriky, Ázie a Afriky.

Pozri ajUpraviť