Elektrodynamická brzda

Elektrodynamická brzda je zariadenie, ktoré mení mechanickú energiu na elektrický prúd a tým brzdí. Elektrodynamická brzda má brzdnú silu závislú približne od druhej mocniny rýchlosti. To znamená, že pri malých rýchlostiach je jej účinok prakticky nulový a naopak pri vysokých rýchlostiach veľmi vysoký. V praxi sa preto obyčajne kombinuje s mechanickou brzdou, ktorej brzdná sila je prakticky nezávislá od rýchlosti a býva doplnená reguláciou.

Výhodou elektrodynamickej brzdy je odolnosť proti sklzu; vďaka nulovému brzdnému účinku pri nulovej rýchlosti nemôže pri brzdení dôjsť k zablokovaniu kolies. Toto však platí iba pre samostatne brzdiaci motor. Pokiaľ je viac motorov, resp. ich kotiev, v sérii, a tak je to pri väčšine dopravných prostriedkov, môže k zablokovaniu kolies dôjsť, dokonca sa môže niektorá náprava roztočiť opačným smerom. Jedna kotva totiž pretláča prúd i cez druhú, kĺzajúcu, stojacu alebo opačne sa točiacu a vytvára tak moment, ktorý pôsobí proti smeru pohybu, a pri strate adhézie vedúci až k roztočeniu naopak.

Dynamo a alternátorUpraviť

V princípe je elektrodynamickou brzdou každé dynamo alebo alternátor. Obyčajne sa však ako špecializovaná brzda nepoužívajú.

Sériový elektromotorUpraviť

Ako elektrodynamická brzda môže slúžiť aj sériový elektromotor, pričom stačí zaistiť prívod malého budiaceho prúdu a odber vyrobeného prúdu. Ten sa potom obyčajne mení na teplo v odporníkoch alebo sa opäť zužitkuje princípom rekuperácie. Tento typ elektrodynamických bŕzd sa používa v dopravných prostriedkoch poháňaných elektromotormi, napríklad v elektrických a dieselových lokomotívach, električiek a metre. Pokiaľ je v danom dopravnom prostriedku využitá odporová regulácia výkonu, obyčajne sa na márnenie elektrického prúdu používajú rozbehové odporníky.

Princíp vírivých prúdovUpraviť

Ďalším systémom sú brzdy pracujúce na princípe vírivých prúdov. Takéto brzdy sa skladajú z kovového kotúča a elektromagnetov. Brzdný účinok je možné regulovať veľkosťou magnetického poľa, to znamená veľkosťou prúdu v elektromagnetoch.

Pozri ajUpraviť