Elektroluminiscencia

Elektroluminiscencia je luminiscencia, vyvolaná priamym účinkom elektrického poľa.

Svietidlo, využívajúce elektroluminiscenčný panel

Tento jav sa komerčne využíva najmä v LED a OLED zariadeniach, displejoch a technológiách.