Elektronická hudba (elektronické nástroje)

Elektronická hudba je voľný termín pre hudbu vytváranú elektronickými nástrojmi, teda zdrojmi zvuku, ktoré disponujú elektronickými súčasťami, napr. Theremin, syntetizátor, sampler, sekvencer, počítač a pod.

Elektromechanické nástroje (napr. elektrická gitara) teda do tejto skupiny podľa definície IEEE nepatria.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť