Endoskopia je lekárska vyšetrovacia metóda, umožňujúca priame prehliadnutie telesných dutín pomocou optického prístroja - endoskopu. Uplatňuje sa v mnohých lekárskych odboroch. V súčasnosti umožňujú aj vykonanie endoskopických výkonov a operácii, takže pacienti sú ušetrení od náročnejších operácii z otvoreného prístupu. Endoskopy sa zavádzajú do tela prirodzenými telesnými otvormi, alebo cez malé umelo vytvorené otvory, ktoré sa rýchlo hoja a zanechávajú malé jazvy.

Endoskopia sa využíva v humánnej aj veterinárnej medicíne. Použitie obdobných zariadení v priemysle sa nazýva boroskopia.

Dejiny upraviť

 
Gastroskopické vyšetrenie rigidným gastroskopom.

Vyšetrenia neohybným endoskopom, vlastne tubusmi primeraných rozmerov sa začali vykonávať asi pred 200 rokmi. Dodnes sa takto vyšetruje vonkajší zvukovod - otoskopia, pomerne bežne bolo vykonávané vyšetrenie konečníka - rektoskopia, močového mechúra - cystoskopia. Menej často sa s neohybným prístrojom vyšetrovali dolné dýchacie cesty - bronchoskopia, skôr výnimočne žalúdok - gastroskopia, a to aj napriek skonštruovaniu čiastočne ohybných prístrojov. Problémom bývalo až do zavedenia technológie vláknovej optiky aj osvetlenie.

Za začiatok modernej endoskopie s použitím ohybného (flexibilného) endoskopu sa považuje predvedenie vyšetrenia žalúdku ohybnou trubicou so zväzkami optických vlákien na kongrese Americkej gastroenterologickej spoločnosti v roku 1957 Basilom Hirschowitzom. Experimentátori potom skúšali prvé, ešte pomerne hrubé a málo ohybné prístroje zavádzať do rôznych telesných otvorov. Endoskopia flexibilnými prístrojmi sa začala vo svete postupne rozširovať až po roku 1963, kedy sa začali vyrábať komerčne dostupné gastroskopy. V rámci ďalších inovácii sa zlepšovalo ovládanie konca prístroja, zmenšoval jeho priemer a pribudol kanál pre nástroje, ktoré umožňovali najskôr odber vzoriek a potom aj jednoduché operačné zákroky. Začali sa vyrábať tenšie bronchoskopy, dlhšie kolonoskopy a ďalšie špecializované flexibilné endoskopy.

Zásadný prelom bol prechod od vláknovej optiky k videoendoskopii. Technicky to umožnilo zdokonalenie polovodičového CCD čipu na snímanie obrazu. Endoskopy mohli byť užšie, ohybnejšie a kvalita obrazu sa zvýšila. Možnosť súbežného zobrazenia na viacerých obrazovkách zjednodušila a skvalitnila výuku nových špecialistov. Moderné endoskopy dokážu poskytnúť aj rôzne spôsoby zobrazenia buď spracovaním farebného spektra obrazu, alebo jeho zväčšením až k hranici mikroskopického zobrazenia štruktúry sliznice a endoskopicky je možné zaviesť do telesných dutín aj ultrazvukovú sondu.

Rozvoj endoskopie umožnil vznik nového odvetvia - laparoskopickej chirurgie, pri ktorej chirurg vidí operačné pole optikou kamery a pracuje s nástrojmi, zavedenými cez brušnú stenu.

Endoskopické metódy v súčasnosti upraviť

Vyšetrenia tráviaceho traktu upraviť

 •  
  Gastroskopické vyšetrenie videogastroskopom
    gastroskopia, presnejšie ezofagogastroduodenoskopia - vyšetrenie pažeráku, žalúdka a dvanástorníka s možnosťou odberu vzoriek sliznice, zastavenia krvácania z vredu a ďalších výkonov
 •   endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) - rentgenové zobrazenie žlčových ciest a vývodu pankreasu kontrastnou látkou, nastrieknutou po nasondovaní vývodu žlčových ciest (papilly) kanylou, zavedenou pracovným kanálom gastroskopu. Pri tomto výkone je možné odstrániť kamienky, uviaznuté v žlčových cestách alebo rozšíriť ich zúžené miesto
 •   enteroskopia je vyšetrenie tenkého čreva enteroskopom - dlhým endoskopom s balónom (balónmi) na konci, ktoré pomáhajú posúvaniu konca prístroja v tenkom čreve
 •   kolonoskopia je vyšetrenie hrubého čreva a posledného úseku tenkého čreva nad Bauhinskou chlopňou. Pri tomto vyšetrení je možný odber vzoriek sliznice a odstraňovanie stopkatých nádorov - polypov. Vyšetrenie poslednej časti hrubého čreva sa nazýva sigmoskopia, vyšetrenie, obmedzené na konečník rektoskopia.

Vyšetrenia dýchacích ciest upraviť

 •    flexibilná laryngoskopia je vyšetrenie hrtanu ohybným prístrojom, nahradzujúce vyšetrenia laryngoskopickým zrkadlom
 •    bronchoskopia je vyšetrenie dolných dýchacích ciest po úroveň vetiev priedušiek. Počas vyšetrenia je možný odber vzoriek sliznice, odstránenie vdýchnutých predmetov, odsatie prebytočného hlienu pri zápalových ochoreniach a ďalšie liečebné výkony

Vyšetrenia dutiny brušnej upraviť

 •    laparoskopia je vyšetrenuie dutiny brušnej po jej nafúknutí plynom, čo umožňuje prohliadnutie jednak dutiny brušnej, jej orgánov (pečene, čriev atď.) a rad operačných výkonov po zavedení nástrojov cez ďalšie otvory (porty) - laparoskopickú chirurgiu v umelo vytvorenom priestore po insuflácii kysličníka uhličitého ako inertného plynu.

Vyšetenia močových a pohlavných orgánov upraviť

 •    kolposkopia je vyšetrenie pošvy a maternicového krčku s použitím optiky s veľkým zväčšením, umožňujúce včasnú diagnostiku nádorov
 •    hysteroskopia je vyšetrenie dutiny maternice, veľmi tenkým a jemným prístrojom je možné vyšetriť aj vajíčkovody - falloposkopia
 •    cystoskopia je vyšetrenie močového mechúra. Pri tomto vyšetrení je možné nasondovať vyústenia močovodov a prípadne z nich odstrániť uviaznuté kamienky, prípadne vykonať ďalšie diagnostické a liečebné výkony

Vyšetrenia hrudníka upraviť

 •  
  Nádor v prieduške, viditeľný v bronchoskope
     thorakoskopia je vyšetrenie hrudnej dutiny po zavedení prístroja cez hrudnú stenu a naplnení hrudnej dutiny plynom (umelý pneumothorax)
 •    mediastinoskopia je podobná metóda vyšetrenia mediastina (medzihrudia) s možnosťou odberu vzoriek z lymfatických uzlín, používaná najmä pri podozrení na nádory v tejto oblasti

Vyšetrenia v oblasti hlavy upraviť

 •    otoskopia je vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu a ušného bubienka pomocou ušného zrkadla, otoskopu alebo ušného mikroskopu
 •    rhinoskopia je podobné vyšetrenie dutiny nosovej, prípadne aj nosohltanu prípadne alebo prinosových dutín flexibilným rhinoskopom s možnosťou liečebných výkonov

Vyšetrenie miechového kanála upraviť

 • epiduroskopia je výkon vykonávaný v epidurálnom priestore miechového kanála driekovej až krížovej chrbtice, ktorý sa využíva v diagnostike a liečbe chronickej bolesti chrbta, najčastejšie vzniknutej v dôsledku syndrómu zlyhanej operácie chrbta.

Vyšetrenie kĺbov upraviť

 •    artroskopia umožňuje nielen diagnostiku poškodenia veľkých kĺbov, ale aj operácie po zavedení endoskopu a potrebných nástrojov do dutiny kĺbu

V súčasnosti dochádza k rýchlemu rozširovaniu možností endoskopickej diagnostiky aj chirurgie v mnohých ďalších odvetviach medicíny.

Poznámka: v tomto prehľade nie sú uvedené metódy vyšetrovania telesných dutín inými prístrojmi, ako endoskopmi, napríklad pomocou zrkadiel alebo kapslí.

Zdroje upraviť