Epiduroskopia

Epiduroskopia je endoskopický výkon vykonávaný v epidurálnom priestore. Prostredníctvom nej je diagnostikovaný a terapeuticky ošetrený zdroj chronickej lumbosakrálnej radikulárnej bolesti chrbta vznikajúci najčastejšie v dôsledku syndrómu zlyhanej operácie chrbta (FBSS, failed back surgery syndrome), ktorý sa prejavuje u 10 až 40 % operovaných pacientov.[1] Zdrojom bolesti môže byť epidurálna fibróza (zmnoženie väziva) v miechovom kanále, ktorá dráždi miechový koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Štatisticky sa fibróza prejavuje až u tretiny pacientov po operáciách. Epiduroskopiu je možné označiť za výkon, ktorý ponúka tri efektívne terapeutické možnosti: diagnostiku a identifikáciu miesta bolesti zobrazením epidurálneho priestoru špeciálnym endoskopom, mechanické odstránenie epidurálnej fibrózy a cielenú aplikáciu liečiva.

Symptómy a diagnostikaUpraviť

Bolesť sa prejavuje najčastejšie v oblasti dolnej časti bedrovej chrbtice s vyžarovaním do dolných končatín alebo bez vyžarovania, prípadne v oboch miestach súčasne. Miesto a spôsob šírenia bolesti je v závislosti od miesta postihnutia v chrbtici veľmi variabilné. Diagnostika prítomnej epidurálnej fibrózy sa stanovuje väčšinou na základe konvenčných zobrazovacích metód ako MRI a CT a ako mimoriadne efektívnou metódou sa pri jej záchyte prejavuje práve epiduroskopia. Štúdia porovnávajúca schopnosť detegovania fibrózy preukázala 16 % zachytenie fibrózy MRI oproti 90 % epiduroskopie.[2]

Terapeutické možnosti epiduroskopieUpraviť

Epiduroskopia je komplexný výkon, ktorý podáva významnú diagnostickú informáciu o miechovom kanále. Dôkladné zobrazenie epidurálneho priestoru kamerou umožňuje ľahko a presne odhaliť postihnuté nervové korene, identifikovať zápaly, zrasty či iné abnormality. Vďaka priamej vizualizácii je možné ihneď terapeuticky riešiť iné patologické procesy v miechovom kanále. Pri epiduroskopii sa využíva špeciálny endoskop – viaclúmenový inštrument, ktorý umožňuje zavedenie optického vlákna, laserového vlákna a ďalšie terapeutické mechanizmy. Najúčinnejšími liečebnými možnosťami epiduroskopie je adheziolýza, resp. mechanické rozrušovanie adhézií (zrastov), kontinuálne preplachovanie fyziologickým roztokom, ktorý odstraňuje zápalové prvky a cielené podávanie liečiva (kortikosteroidov).

Spôsob vykonania epiduroskopieUpraviť

V lokálnej anestézii a pod kontrolou röntgenu sa prirodzeným anatomickým otvorom v kosti krížovej (hiatus sacralis) zavádza špeciálna zavádzacia ihla. Cez ihlu sa potom zavedie veľmi tenký endoskop, ktorý je napojený na kameru a laserové vlákno. Pod neustálou vizuálnou kontrolou je následne fibrózne tkanivo odstraňované laserom alebo tepelnou rádiofrekvenciou. Pre precízne zobrazenie je miechový kanál preplachovaný fyziologickým roztokom. V prípade zúženia epidurálneho priestoru sa zavádza balónkovitý katéter, ktorý umožní jeho rozšírenie a sprehľadnenie. Epiduroskop sa zavádza vo väčšine prípadov na úroveň platničky L5-S1 alebo L4-5.

Výhody epiduroskopieUpraviť

Epiduroskopia ako miininvazívny výkon prináša, v porovnaní s konvenčnou chirurgiou, podľa ISMISS[3] pacientovi veľa výhod, najmä nižšie riziko poškodenia nervov, menšiu tvorbu epidurálnej fibrózy, nižší výskyt infekcií, menší chirurgický rez a chirurgickú traumu. Benefitom je v neposlednom rade aj rýchlejšia rekonvalescencia a rýchlejší návrat do aktívneho života. Výkon sa robí v režime jednodennej chirurgie, t. j. pacient sa po zákroku a odporúčanom čase odpočinku navracia v ten istý deň do svojho domova. Dĺžka výkonu sa pohybuje od 20 do 60 minút.

ReferencieUpraviť

  1. Thomson S, Jacques L. Demographic Characteristics of Patients with Severe Neuropathic Pain Secondary to Failed Back Surgery Syndrome. Pain Practice [online] 2009;9(3):206–215. ISSN 15307085, 15332500.
  2. Hemmo A. Bosscher, MD, FIPP*; James E. Heavner, DVM, PhD, FIPP (Hon)*,†, Lumbosacral Epiduroscopy Findings Predict Treatment Outcome, Pain Practise 2013
  3. SIS, Spine Intervention Society

Externé odkazyUpraviť