Epihercýnske nížiny

(Presmerované z Epihercynská nížina)

Epihercýnske nížiny je súhrnný názov pre rozsiahle roviny mimo (teda západne, severne a východne) Hercýnskych pohorí. Na územie Slovenska nezasahujú, no v koncepcii geomorfologickom členení Česka ide o geomorfologický subsystém, zasahujúci na severovýchode malými výbežkami Sliezskej nížiny.

Epihercýnske nížiny

Koncepcia geomorfologického, resp. fyzickogeografického členenia, používaného v iných štátoch, nie je hierarchizovaná rovnakým spôsobom ako slovenský a český systém. Miesto pojmu epihercýnske nížiny môžu hovoriť o Európskej nížine, zaalpskej Európe a i.

ČlenenieUpraviť

Epihercynské nížiny možno rozdeliť na niekoľko častí:

ZdrojUpraviť