Geomorfologické členenie Česka

Toto je článok obsahujúci najvyššie úrovne geomorfologického členenia Česka.

Geomorfologické členenie Česka na provincie
     Česká vysočina
     Stredoeurópska nížina
     Západné Karpaty
     Západopanónska panva
Geomorfologické členenie Česka na subprovincie

Členenie upraviť

I. Hercynský systém (systém) upraviť

1. HERCYNSKÉ POHORIA (podsystém) – Česká vysočina (provincia)

2. EPIHERCYNSKÁ NÍŽINA (podsystém) – Středoevropská nížina (provincia) – Středopolské nížiny (subprovincia) – Sliezska nížina (oblasť) – Opavská pahorkatina (celok)

II. Alpsko-himalájsky systém upraviť

1. KARPATY (podsystém) – Západné Karpaty (provincia)

2. PANÓNSKA PANVA (podsystém) – Západopanónska panva (provincia) – Viedenská panva (subprovincia)

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Geomorfologické členění Česka na českej Wikipédii.
  • DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Brno : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9.
  • BALATKA, Břetislav; KALVODA, Jan. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha : Kartografie Praha, 2006. 79 s. ISBN 80-7011-913-6.
  • DEMEK, Jaromír, a kol. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno : Academia, 1987. 584 s.
  • DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha : ČSAV, 1988. 476 s.

Externé odkazy upraviť

  • Horopisné členenie Česka
  • o prípadnom poslovenčovaní českých vlastných mien pozri: Peciar, S.: České vlastné mená v slovenskom kontexte in Slovenská reč, 1958, roč. 23, č. 5, str. 249 – 267 (najmä str. 259)