Geomorfologické členenie Česka

Toto je článok obsahujúci najvyššie úrovne geomorfologického členenia Česka.

Geomorfologické členenie Česka na provincie
     Česká vysočina
     Stredoeurópska nížina
     Západné Karpaty
     Západopanónska panva
Geomorfologické členenie Česka na subprovincie
Geomorfologické clenení Ceska.png

ČlenenieUpraviť

I. Hercynský systém (systém)Upraviť

1. HERCYNSKÉ POHORIA (podsystém) – Česká vysočina (provincia)

2. EPIHERCYNSKÁ NÍŽINA (podsystém) – Středoevropská nížina (provincia) – Středopolské nížiny (subprovincia) – Sliezska nížina (oblasť) – Opavská pahorkatina (celok)

II. Alpsko-himalájsky systémUpraviť

1. KARPATY (podsystém) – Západné Karpaty (provincia)

2. PANÓNSKA PANVA (podsystém) – Západopanónska panva (provincia) – Viedenská panva (subprovincia)

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Geomorfologické členění Česka na českej Wikipédii.
  • DEMEK, Jaromír; MACKOVČIN, Peter. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Brno : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9.
  • BALATKA, Břetislav; KALVODA, Jan. Geomorfologické členění reliéfu Čech. Praha : Kartografie Praha, 2006. 79 s. ISBN 80-7011-913-6.
  • DEMEK, Jaromír, a kol. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno : Academia, 1987. 584 s.
  • DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha : ČSAV, 1988. 476 s.

Externé odkazyUpraviť

  • Horopisné členenie Česka
  • o prípadnom poslovenčovaní českých vlastných mien pozri: Peciar, S.: České vlastné mená v slovenskom kontexte in Slovenská reč, 1958, roč. 23, č. 5, str. 249 – 267 (najmä str. 259)