Epiteton

básnický prívlastok

Epiteton je tróp, básnický prívlastok. Umelecký jazykový prostriedok. Obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam. Vyjadruje príznak podstatného mena.

epiteton ornansUpraviť

Epiteton ornans je druh epitetonu, ozdobný prívlastok, prívlastok podstatných mien oživujúci a konkretizujúci text.

PríkladUpraviť

 • Stromy žialili hlbokým hlasom, čudné chmúrne žalmy, oči čierne.

epiteton constansUpraviť

Epiteton constans je druh epitetonu, stály prívlastok. Tvorí s podstatným menom stabilné spojenie, najmä v ľudovej slovesnosti.

PríkladUpraviť

 • Ej hory, hory, horičky zelené.

PríkladyUpraviť

 • krásne Slovensko
 • túžiť celým srdcom
 • zlatisté Slnko
 • pusté nádvorie
 • jednostajné slzy
 • pokojný večer
 • krehký hlas
 • svätá tma
 • klobúk so strechou
 • tichý vánok
 • mladé lúky
 • zub múdrosti
 • usmievavé slnko
 • tichá noc
 • je čarovnou cárovnou
 • dlhé sny
 • zlatý list
 • blankytné nebo
 • drevená dedina
 • zakliata mladosť
 • absolútny zákaz
 • horký chlieb
 • hodní bratia
 • krvavé sonety
 • z vlčích dní
 • cválajúce dni
 • hromový zub
 • cesta zarúbaná
 • chmúrne žalmy
 • dravé zvuky
 • krásohlasý jazyk
 • tiché husle
 • sladký sen
 • hrozná realita
 • voňavé kvety
 • jagavé slnko
 • nehynúca láska
 • krátky príbeh
 • dobrí bratia
 • smutný potok
 • striebristé vlasy
 • hrdý kostolník
 • spiaci potok