Epiteton

básnický prívlastok

Epiteton je tróp, básnický prívlastok.[1][2] Umelecký jazykový prostriedok. Obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam. Vyjadruje príznak podstatného mena.

epiteton ornans upraviť

Epiteton ornans[2] je druh epitetonu, ozdobný prívlastok, prívlastok podstatných mien oživujúci a konkretizujúci text.

Príklad upraviť

 • Stromy žialili hlbokým hlasom, čudné chmúrne žalmy, oči čierne.

epiteton constans upraviť

Epiteton constans[2] je druh epitetonu, stály prívlastok. Tvorí s podstatným menom stabilné spojenie, najmä v ľudovej slovesnosti.

Príklad upraviť

 • Ej hory, hory, horičky zelené.

Príklady upraviť

 • krásne Slovensko
 • túžiť celým srdcom
 • zlatisté Slnko
 • pusté nádvorie
 • jednostajné slzy
 • pokojný večer
 • krehký hlas
 • svätá tma
 • klobúk so strechou
 • tichý vánok
 • mladé lúky
 • zub múdrosti
 • usmievavé slnko
 • tichá noc
 • je čarovnou cárovnou
 • dlhé sny
 • zlatý list
 • blankytné nebo
 • drevená dedina
 • zakliata mladosť
 • absolútny zákaz
 • horký chlieb
 • hodní bratia
 • krvavé sonety
 • z vlčích dní
 • cválajúce dni
 • hromový zub
 • cesta zarúbaná
 • chmúrne žalmy
 • dravé zvuky
 • krásohlasý jazyk
 • tiché husle
 • sladký sen
 • hrozná realita
 • voňavé kvety
 • jagavé slnko
 • nehynúca láska
 • krátky príbeh
 • dobrí bratia
 • smutný potok
 • striebristé vlasy
 • hrdý kostolník
 • spiaci potok

Referencie upraviť

 1. epiteton. In: Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, [cit. 2024-01-21]. Dostupné online.
 2. a b c epiteton. In: Encyclopaedia Beliana [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2024-01-21]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť