Tróp

výraz založený na prenesenom význame slova

Tróp (iné názvy: trópus, zástupka, obrazné pomenovanie, nepriame pomenovanie, v básni aj básnické pomenovanie) je výraz (slovný zvrat a spojenie) založený na prenesenom význame slova. Vzniká na základe podobnosti. Tróp nepriamo označuje predmety alebo javy a na základe podobnosti prenáša pomenovanie z jedného javu na druhý.

Patrí sem najmä: