Eucheir (syn Euboulida)

Eucheir (starogr. Εὔχειρ – Eucheir) bol grécky sochár v 3. storočí pred Kr.[1][2]

Eucheir, syn a žiak sochára Euboulida z atického dému Krópidai, bol činný v 2. polovici 3. storočia pred Kr. Svedectvom niekdajšej tvorby tohto umelca sú jeho menom signované podstavce (Loewy, IG II 134, IG II 135 a IG II² 4292) zo sôch objavené v Atike:

[Εὔχειρ Εὐβουλί]δου Κρωπίδης ἐποίησεν. preklad: [Eucheir Eubuli]dov z Krópidai zhotovil

- text v starogréčtine[3][1] - Hranaté zátvorky znamenajú doplnenie medzier (lacunae) a označujú písmená, ktoré sú nečitateľné alebo úplne stratené.[4]

Znalci po analýze písma (paleografiou) nápis datujú do druhej polovice 3. storočia pred Kr. Eucheira sa tak podarilo genealogicky zaradiť vo viacčlennej sochárskej rodine, v ktorej sa strieda meno Eucheir s menom Euboulides.[1][2]

Referencie a bibliografia

upraviť
  1. a b c Lucia Guerrini: Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, Roma 1959, Treccani, Eucheir 3 [1]
  2. a b Giovanni Becatti. Kosmos: Studi sul mondo classico. Roma : L'Erma di Bretschneider, 1987. ISBN 978-88-7062-610-0. S. 311-312.
  3. Inscriptiones Graecae, IG II² 4292 [2]
  4. Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 268.

Pozri aj

upraviť