Genealógia (história)

Genealógia alebo rodopis je pomocná veda historická skúmajúca vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje aj s tým súvisiace biologické, historické, sociologické a právne dôsledky.

Rodopisné bádanie vychádza od jedinca -- príslušníka rodu buď ako ploditeľa (rodiča) alebo splodeného (zrodeného) a podľa toho skúma jeho rodinné vzťahy k predkom (ascendentom) alebo k potomkom (descendentom).

Súhrn predkov jedinca sa nazýva vývod. Vývod zvykol byť hodnotený obzvlášť po právnej stránke, keď išlo o nástupníctvo na trón, zverenectvo či dedičstvo, v dnešnej dobe je dôležitou pomôckou pri biologickom a sociologickom skúmaní, ukazuje vplyvy dedičnosti a znázorňuje vzájomné prestupovanie najrôznejších spoločenských vrstiev v jednotlivých rodoch.

Potomstvo jednotlivca (páru jedincov) sa nazýva rozrod pokiaľ ide o všetkých potomkov po meči aj po praslici alebo rodokmeň pokiaľ sa prihliada iba k potomkom mužských členov (t. j. k osobám s rovnakým rodovým menom).

Literatúra

upraviť
  • Kol. autorov: Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 239 s. ISBN 978-80-970196-2-4
  • ŠIŠMIŠ, Milan (ed.): Erbové listiny / Patents of Arms. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006, 238 s. ISBN 80-89023-86-X
  • ŠIŠMIŠ, Milan (ed.): K dejinám genealogického výskumu na Slovensku. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2007, 108 s. ISBN 978-80-968717-8-0
  • OROS, Zuzana - ŠIŠMIŠ, Milan: Rodové postupnosti a ich grafický vývoj. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004, 214 s. ISBN 60-968717-5-7

Externé odkazy

upraviť