Eudémos z Rodosu

(Presmerované z Eudemos z Rodu)

Eudémos z R(h)odu (iné názvy: Eudemos z R(h)odu, Eudámos z R(h)odu, Eudamos z R(h)odu; 4./3. stor. pred Kr.) bol grécky filozof (peripatetik), matematik a astronóm, žiak Aristotelov. Keď Aristoteles rozvrhoval v rámci spoločného diela školy vypísanie dejín filozofických náuk, pripadla Eudemovi úloha spracovať dejiny aritmetiky, geometrie a astronómie.

Z jeho literárnej tvorby sú napokon najoriginálnejšie práve tieto tri uvedené odborné diela, pri písaní ktorých, ako ukazujú zlomky, použil veľmi cenný materiál. Zachované zlomky sú hlavným a takmer jediným prameňom o starovekých matematikoch a astronómoch. Trvale je jeho meno spojené s dielom jeho učiteľa, pretože jedna z troch Aristotelových Etík nesie názov "Etika Eudemova"; Eudemos ju totiž vydal, opierajúc sa o Aristotelove prednášky i o jeho hlavnú Etiku Nikomachovu. Na niektorých miestach sú vlastné Eudemove dodatky.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.