Eunomos (starogr. Εύνομος) z kráľovského rodu Eurypontovcov bol kráľom Sparty (možno mýtickým) približne na začiatku ôsmeho storočia pred Kr.

Eunomos
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaEurypontovci
Panovanie800 pred Kr. – 780 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
PredchodcaPolydektes
NástupcaCharilaos
Rodina
Potomstvo
OtecPolydektes

Nič bezpečné o pôvode a panovaní kráľa Eunoma nevieme a z toho mála čo nám vo svojich písomnostiach zanechali antickí autori nemôžeme nesporne dokázať či bol Eunomos historickou osobou. Podľa historika Herodota bol synom Polydekta a otcom Charilaa. Pausanias tvrdí, že bol následníkom Prytana a jeho synom a následníkom bol Polydektes. Básnik Simónides píše, že zákonodarca Lykurgos bol bratom Eunoma a v jeho zozname kráľov Sparty a v zoznamoch historika Eusebia Kaisarejského či Diodora Sicílskeho sa kráľ Polydektes neuvádza. V uvedených zoznamoch je predchodcom Eunoma Prytanis. Ako vidíme v zoznamoch starších kráľov Sparty kráľovského rodu Eurypontovcov vládne u antických autorov poriadny zmätok.

Anglický učenec H.F.Clinton existenciu Eunoma spochybňuje píše, že meno Eunomos (čo je v preklade z gréčtiny fungovanie právneho štátu) mohlo byť len prívlastkom kráľa Polydekta, ktorý bol podľa niektorých antických historikov bratom zákonodarcu Lykurga.

Z novovekých historikov (napr. W. Forrest, A. Jones, Jona Lendering a iní) sa väčšina prikláňa pri týchto spartských kráľoch k zoznamu od Herodota v ktorom sa píše, že nasledníkom Eunoma bol jeho syn Charilaos a vládu Eunoma kladú do obdobia začiatku ôsmeho storočia pred Kr.

Čo sa týka informácii o dobe vlády Eunoma tú nám zanechal Pausanias, ktorý zaznamenal, že počas jeho vlády prežívala Sparta obdobie mieru.

Zdroje upraviť


Eunomos
Vladárske tituly
Predchodca
Polydektes
kráľ
800 pred Kr.780 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
Nástupca
Charilaos