Polydektes alebo Polydektés (starogr. Πολυδέκτης) bol kráľom Sparty (možno mýtickým) približne na konci deviateho storočia pred Kr. Pochádzal z kráľovskej rodiny Eurypontovcov.

Polydektes
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaEurypontovci
Panovanie830 pred Kr. – 800 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
PredchodcaPrytanis
NástupcaEunomos
Rodina
Potomstvo
syn Eunomos
OtecPrytanis

O pôvode kráľa Polydekta a umiestnení v zozname kráľov Sparty rodu Eurypontovcov sa správy starovekých autorov rozchádzajú a dokonca v niektorých zoznamoch aj chýba. V najstaršom známom zozname od historika Herodota Polydektes figuruje ako štvrtý panovník Sparty kráľovského rodu Eurypontovcov a je synom a následníkom Prytana. V zozname od Pausania, ktorý sa najčastejšie porovnáva s Herodotovým zoznamom je následníkom Prytana Eunomos a Polydektes je následníkom Eunoma.

Básnik Simónides a historik Eusebios Kaisarejský vo svojich zoznamoch Polydekta neuvádzajú, ale Eunoma áno. Táto skutočnosť viedla anglického učenca H.F.Clintona k domnienke, že meno Eunomos mohlo byť epiteton kráľa Polydekta (podľa Strabóna brata zákonodarcu Lykurga), keďže Eunomos v preklade z gréčtiny znamená fungovanie právneho štátu.

Z novovekých historikov sa profesor W. Forrest prikláňa k verzii od Herodota podľa ktorého je Eunomos Polydektovým následníkom a vládu Polydekta kladie do obdobia konca deviateho storočia pred Kr. O živote a vláde Polydekta nevieme takmer nič. Z antických historikov nám Strabón podáva informáciu, že Polydektes bol starším bratom zákonodarcu Lykurga a zomrel v čase, keď jeho manželka čakala od neho dieťa.

Zdroje Upraviť


Polydektes
Vladárske tituly
Predchodca
Prytanis
kráľ
830 pred Kr.800 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
Nástupca
Eunomos