Evanjelium podľa Judáša

Evanjelium podľa Judáša je starší náboženský rukopis datujúci sa k štvrtému alebo piatemu storočiu nášho letopočtu, ktorého text bol čiastočne zrekonštruovaný v roku 2006. Pôvodný dokument pochádza zrejme z prostredia gnostickej sekty kainitov a je jedným z gnostických evanjelií, ktoré drvivá väčšina súčasných kresťanov nepovažuje za inšpirované Bohom. Predpokladá sa, že by mohol byť kópiou z Judášovho evanjelia, ktoré v spise Adversus haereses spomína sv. Irenej z Lyonu.

Externé odkazy upraviť