Exkláva je pojem z medzinárodného práva a označuje časť vlastného územia (napr. štátu), ktoré sa nachádza na území, ktoré je úplne obklopené územím cudzieho štátu alebo cudzích štátov. Pojem bol prevzatý z francúzskeho „exclave“, pôvodne pochádza z latinského „ex“ (z, vonku, preč) a „clavis“ (misa).

Územie „C“ je enklávou štátu „A“ a zároveň exklávou štátu „B“.

Príkladom exklávy môže byť Aljaška vo vzťahu k zvyšku Spojených štátov, Cabinda oddelená od územia Angoly územím Konga, v Európe napr. Kaliningradská oblasť Ruska či španielske mestá na marockom pobreží severnej Afriky Ceuta a Melilla.

Pozri aj upraviť