Expert je prvotriedny, zbehlý odborník, znalec, špecialista (podávajúci vyjadrenie o odbornom probléme, posudok o určitej odbornej otázke a pod.). Expert je nositeľom znalostí. Okrem teoretických znalostí má expert i praktické skúsenosti a priebežne sa v obore ďalej vzdeláva.

Adolf von Becker, Odborník na umenie, olejomaľba, Espoon modernin taiteen museo

To, že má niekto v danom obore profesionálnu alebo akademickú kvalifikáciu neznamená, že je automaticky aj expert. Expertom sa môže stať aj ten, kto nemá patričné formálne vzdelanie. Označenie expert je preto, skôr neformálne, relatívne označenie človeka, ktorého znalosti a skúsenosti v obore sú okolím oceňované.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Expert

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.