Expresívne slovo (resp. výraz) alebo expresívum je slovo (resp. výraz) citovo zafarbené. Môže mať kladné alebo záporné hodnotenie (deminutíva, pejoratíva, vulgarizmy). Pomáha autorovi charakterizovať postavu. Autor si ho vyberá na vyjadrenie postoja.