Zdrobnenina

(Presmerované z Deminutívum)

Zdrobnenina alebo zdrobnené slovo alebo deminutívum (z lat. minutus malý, drobný) je expresívny lexikálny prostriedok, ktorý má kladné citové zafarbenie. V slovenčine sa deminutíva tvoria príponami.

Deminutíva tvoria silnú vrstvu expresívnych pomenovaní. Môžu mať rôznu štylisticko-sémantickú funkciu, závislú od toho, v akom kontexte sa použijú:

 1. keď vyjadrujú citový, ba až familiárny vzťah (majú hypokoristický charakter)
 2. keď sa pociťujú ako výrazové prostriedky detskej reči
 3. keď pôsobia kontrastne ku kontextu, tým zjemňujú kontrast (napr. "Pani Rafiková je osemdesiatdvekilová osôbka (J. Jesenský, Pani Rafiková)

PríkladUpraviť

Mužský rodUpraviť

 • chlap - chlapík - chlápätko - chlapček
 • stroj - strojček
 • bozk - božtek

Ženský rodUpraviť

 • žena - ženuška
 • ulica - ulička

Protipríklad, keď je použitá prípona pre zdrobneniny a nejde o zdrobneninu, prípadne o opak:

 • mača - mačka
 • stolica - stolička

Stredný rodUpraviť

 • dieťa - dieťatko
 • mesto - mestečko
 • srdce - srdiečko

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť