Augmentatívum alebo zveličené slovo je slovo, ktoré svojou príponou vyjadruje väčší rozmer, mieru vlastností ako je primerané. Môže mať aj kladný charakter.

Príklady upraviť

  • chlapisko
  • lotrisko
  • dobráčisko

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť