Klasický neandertálec

(Presmerované z Extrémny neandertálec)

Klasický neandertálec (menej často: typický neandertálec, extrémny neandertálec, neskorý neandertálec, prípadne neandertálec [v najužšom zmysle]) bola vývojová etapa neandertálca, do ktorej patria natypickejšie nálezy neandertálcov. Vždy zahŕňa minimálne západoeurópske nálezy od 60 000 do 40 000 BP, rôzni autori však do pojmu pridávajú aj ďalšie nálezy. Konkrétne existujú takéto definície:

 • neandertálci od 80/75/70 000 do 35/30 000 BP [1]
 • neandertálci od 90 000 do 27 000 BP [2]
 • neandertálci od 100 000 do 35/30 000 BP [3]
 • neandertálci od 127 000 do 40/30 000 BP [4]
 • neandertálci od 135/?100 - 28 000 BP [5]
 • neandertálci od 80/70/60 000 do 40 000 BP (t.j. okrem posledných nálezov neandertálcov) [6]
 • európski neandertálci od 100 000 do 35/30 000 BP [7]
 • západo- a stredoeurópske nálezy neandertálcov od 110 000 do 35 000 BP [8]
 • západoeurópske nálezy neandertálcov počas würmu (okrem konca würmu) [t.j. podľa staršieho datovania würmu asi od 70 000 BP] [9]
 • západoeurópske nálezy neandertálcov od 230/200 000 do 30/25 000 BP [10]

ReferencieUpraviť

 1. Dean, D. et al:On the phylogenetic position of the pre-Neandertal specimen from Reilingen, Germany, 1998; Harvati, K.: Neanderthals and their contemporaries in: Handbook of paleoanthropology 2007; Susanne Ch. et al.: Anthropologie biologique, évolution et biologie humaine, 2003; Delson, E., Tattersall, I., Couvering, J. A. Van, Brooks, A. S.: Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2000; Bräuer: „Homo sapiens, archaic“ in: Oxford Companion to Archaeology 1996; Kadlec, O.: Encyklopédia medicíny, 4. diel, 1997
 2. Schrenk, F.: Die Frühzeit des Menschen, 5. vydanie, 2008; c staršom vydaní mal do 30 000 BP
 3. Kvasil, B. (ed.) et al.: Malá československá encyklopedie II, 1984; Všeobecný encyklopedický slovník A-F a G-L 2002; Stloukal, M. et al.: Biológia pre 3. ročník gymnázia, 1991 (prvé vydanie 1986); kapitolu pravdepodobne písal Josef Beneš (uvedený medzi autormi)
 4. Klein, R. : The Human Career, 1999
 5. Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005
 6. Thurzo, M.: Evolúcia človeka (1998): http://www.infovek.sk/predmety/biologia/skripta/evolucia/; Vančata,V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, 2007 http://userweb.pedf.cuni.cz/kbio/Download/vancata/ucebnice_paleoantropologie_a_evolucni_antropologie_2007.pdf; Buchvald, M. et al.: Dějiny pravěké Evropy, 1985 uvádza síce 60 - 40 000 BP pre klasických neandertálcov, ale pre celého neandertálca uvádza koniec ako 40 alebo 30 000 BP, a keďže za klasickými neandertálcami už nič nemá, je pravdepodobné, že klasický neandertálec končí 40/30 000 BP
 7. Foley, R., Lahr, M. M. :Mode 3 Technologies and the Evolution of Modern Humans, 1997;
 8. Delson, E., Baab, K. L.: Fossil humans in: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology/Access Science 2007:http://pages.nycep.org/ed/download/pdf/2007c%20Fossil%20humans--McGraw-Hill%202007-1.pdf; podobne neandertálec in: Pyramída, rok 1980
 9. Jelínek: Velký obrazový atlas pravěkého člověka (po slov. vyšlo 1980); nepriamo aj zdroje Novotný, B. et al.: Encyklopédia archeológie, 1986 a Reisenauer, R. (ed.): Co je co? (2), 1983/1973, v ktorých sa píše, že do klasických neandertálcov patria neandertálci z obdobia asi 75 000 do 35 000 BP, ale podľa rozdelenia nálezov v textoch to vyzerá tak, že klasickí neandertálci zahŕňajú len západoeurópske nálezy z tohto obdobia
 10. http://www.anthropology.hawaii.edu/People/Faculty/Pietrusewsky/anth310/labs/Lab05.pdf; David W. Cameron, Colin P. Groves: Bones, stones, and molecules: "out of Africa" and human origins, 2004