Extrakcia

rozlišovacia stránka

Extrakcia môže byť:

  • v chémii: vylúhovanie časti zmesi rozpustením, pozri extrakcia (chémia)
  • v lekárstve: vytiahnutie, vytrhnutie, vybratie
  • v informatike: vybratie podmnožiny položiek (znakov) z množiny položiek pomocou masky, pozri extrakcia (informatika)
  • v potravinárstve: získavanie potravín alebo ich zložiek rozpúšťaním prchavými rozpúšťadlami, pozri extrakcia (potravinárstvo)


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.