Extrovert (z lat. extrávertere - extrá = "navonok", vertere = "zameraný") je človek sústredený primárne na vonkajší svet a jeho vplyv na okolie.[chýba zdroj] Svoju mentálnu energiu sústredia mimo seba, a tak dávajú viac najavo svoje pocity, vnemy a nápady.[1] Extroverti majú tendenciu byť viac zhovorčiví, asertívni, nadšení a aktívni, svoje uznanie vyhľadávajú z vonkajších vnemov.[2] Prítomnosťou iných ľudí energizovaní a viac vyhľadávajú sociálnu interakciu či kontakty ako introverti či ambiverti. Radi sa podieľajú na sociálnych aktivitách aj vo veľkých skupinách, dávajú najavo svoje pocity a rozmýšľajú počas rozprávania. Preferujú prácu v skupine alebo kolektívne projekty pred samostatnou prácou a viac konajú ako rozmýšľajú.[3] Vlastnosť byť extrovert sa nazýva extroverzia. Opakom extroverta je introvert.

Väčšina slovenskej populácie sú extroverti.[4] Pojem extroverta definoval a popularizoval švajčiarsky psychiater Carl Jung. Extroverzia je používaná v psychologickej typológií ako kľúčová vlastnosť v teóriách ako Big Five model, Myers-Briggs Type Indicator (typy s dominantnou extrovertnou funkciou so začiatočným písmenom E) alebo socionika (typy s extrovertným vedúcim informačným elementom končiace na písmeno E). V Hippokratovej teórií štyroch temperamentov sú extroverti v temperamente sangvinikov (emocionálne stabilný) alebo cholerikov (emocionálne labilný).

Správanie upraviť

Extroverti sú často videní vo väčších sociálnych skupinách. Radi trávia svoj čas von s kamarátmi, nemajú radi samotu (sú náchilní na nudu) a priveľké rozmýšľanie nad záležitosťami.[1] Sú viac populárni, agresívni, expresívni a atraktívni. Sledujú viac vonkajšie javy ako svoj vnútorný svet, majú väčšiu škálu záujmov a viac známostí. Majú väčšiu snahu zapadnúť, sledovať sociálne normy a preferujú dekoratívnejšie oblečenie pred pohodlným.[5] Extroverti majú väčšiu tendenciu konať zbrklo a bez rozmyslenia - radšej konajú ako sa nad svojimi akciami zamýšľajú (najmä vnímajúci extroverti). Spôsob života extrovertov je zväčša menej plánovaný, majú radi rušnejší život a značne menej preferujú vidiek pred mestom. V porovnaní s introvertnejšími ľudmi sa cítia viac ako súčasť sveta a viac doň zapadajú. Taktiež sa menej boja, že budú svojím prostredím či svetom ohromení.[6] Vyžadujú však viac uznania a chváli ako introverti, hlavne z dôvodu slabej introspekcie nad svojími rozhodnutiami.[chýba zdroj] Extroverti radi vytvárajú prostredie viac podporujúce sociálnu interakciu a môžu sa cítiť urazení pokiaľ ich nadšenie nie je opätované.[7]

Referencie upraviť

  1. a b JUNG, Carl. Psychologische Typen. [s.l.] : Rascher Verlag, 1921. ISBN 0-691-01813-8. (nemčina)
  2. Definition of Extrovert by Merriam-Webster [online]. Merriam-Webster Dictionary, [cit. 2021-03-17]. Dostupné online. (angličtina)
  3. Extraversion or Introversion [online]. The Myers & Briggs Foundation, [cit. 2021-03-17]. Dostupné online. (angličtina)
  4. Myers Briggs Statistics [online]. Statistic Brain, 24.9.2017, [cit. 2021-03-17]. Dostupné online. Archivované 2021-03-03 z originálu. (angličtina)
  5. SHARMA, R. S.. Clothing behaviour, personality, and values: A correlational study [online]. American Psychological Association, 1980, [cit. 2021-03-17]. Dostupné online. (angličtina)
  6. DRENTH, Andrew. My True Type: Clarifying Your Personality Type, Preferences & Functions. [s.l.] : [s.n.], 2017. ISBN 978-0979216848. S. 23 - 30. (angličtina)
  7. GOSLING, Sam. Snoop: What Your Stuff Says About You. New York : Basic Books, 2009. ISBN 978-0465013821. (angličtina)