Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Vidiek pozri Vidiek (rozlišovacia stránka).

Vidiek (obyvateľ vidieka je vidiečan[1]) je obývaný priestor mimo mestského osídlenia charakterizovaný nižšou hustotou zaľudnenia, tradične zameraný na poľnohospodárstvo a tiež iným spôsobom života, väčšinom prepojeným s prírodou a inou sociálnou štruktúrou - odlišnou od mesta.[2]

anglický vidiek

Referencie upraviť

  1. vidiečan. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 833.
  2. venkov. In: Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Zväzok II P – Ž. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5. S. 1380-1381.

Pozri aj upraviť