Fázová modulácia

Fázová modulácia – PM (Phase Modulation) je druhom modulácie, pri ktorej mení modulačný signál fázu nosnej vlny.

Spojitá fázová modulácia nie je veľmi využívaná, pretože vyžaduje pomerne zložitý demodulátor a v určitých situáciach môže byť problematické rozpoznať správne fázový posun (napr. pri 0° a 180°).