Farba je nepriehľadná náterová látka s obsahom farebných pigmentov, ktorá sa nanáša na predmet s cieľom ochrániť predmet a zmeniť farebné vlastnosti povrchu. Podľa typu rozpúšťadla delíme farby na vodové, liehové, olejové, acetónové atď. Komponentmi farby sú pojivo, riedidlo a aditíva. Aditíva sa obvykle skladajú s pigmentov, farbív, katalyzátorov, stabilizátorov, emulgátorov a ďalších látok. Dôležitou vlastnosťou farby je jej adhézia – priľnavosť k povrchu predmetu, na ktorý je nanášaná.

Vyliata zelená farba.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.