Faunistika je odvetvie zoológie skúmajúce živočíchy (faunu) určitého územia. Náplňou faunistiky je zber, určovanie, opis a dokumentácia živočíchov daného územia.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.