Faustus z Mily[1] alebo Faustus z Mileve[2] († okolo 392)[3] bol manichejský biskup, učenec a rétor pôvodom zo Severnej Afriky pôsobiaci v 4. storočí.

Životopis upraviť

Pochádzal z chudobnej pohanskej rodiny žijúcej v rímskej Numídii. Vďaka svojej vzdelanosti dosiahol isté spoločenské postavenie a v zrelom veku konvertoval k manicheizmu. Čoskoro sa stal vyvoleným (electi) a stal sa dokonca aj jedným zo 72 manichejských biskupov. V Kartágu sa okolo roku 383 stretol s Augustínom z Hippa, na ktorého počas jeho manichejského obdobia urobila dobrý dojem zvesť o jeho rečníctve. Augustín však čoskoro prišiel na to, že Faustus hoci skvelý rečník, nedokáže svojim skepticizmom dostatočne odpovedať na jeho otázky a vyvrátiť jeho pochybnosti vo viere. Následne Augustín odišiel do Ríma a Milána, kde pod vplyvom sv. Ambróza prijal kresťanstvo. Neskôr Faustus s Augustínom zviedol viacero polemík. Po tom, čo sa v roku 386 v severnej Afrike započalo prenasledovanie manichejcov bol Faustus vyhnaný na pustý ostrov v Stredozemnom mori. Po roku sa dočkal amnestie a smel sa vrátiť. Známe je jeho 30 kapitolové dielo „Kapitoly“ (Capitula), ktoré je známe z Augustínoveho diela Contra Faustum Manichaeum (Proti manichejcovi Faustovi).[2][4][5]

Referencie upraviť

  1. CHALUPA, Aleš. Gnosticizmus. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6508-6, 978-80-210-6507-9. S. 54 – 56.
  2. a b AURELIUS, Augustinus. Vyznání, I – IX. Ed. Petr Kitzler; preklad Jiří Šubrt. 1. vyd. Zväzok XXIV. Praha : OIKOYMENH, 2019. (Knihovna raně křesťanské tradice.) (informácie z poznámky pod čiarou). ISBN 978-80-7298-354-4. S. 213.
  3. TARDIEU, Michel. Manichaeism. Preklad Malcolm DeBevoise. Champaign : University of Illinois Press, 2009. ISBN 978-0252032783, 0252032780. S. 59. (po anglicky)
  4. Faustus of Milevis In: The Oxford Dictionary of the Christian Church. Ed. Frank Leslie Cross, Elizabeth A. Livingstone. 3rd. ed. Oxford : Oxford University Press, 1997. 1786 s. ISBN 019211655X, 9780192116550. S. 601.
  5. New Light on Manichaeism (Nag Hammadi and Manichaean Studies). Ed. Jason David BeDuhn. Leiden : BRILL, 2009. (Nag Hammadi and Manichaean Studies; zv. 64.) ISBN 978-9004172852, 9004172858. S. 1 – 29. (po anglicky)