Fikcia (filozofia)

Fikcia je určitý predpoklad, ktorý môže slúžiť ako metodický prostriedok či hypotéza v priebehu poznávacieho procesu.

Podľa fikcionalizmu je fikcia účelný prejav myslenia, ktorý je subjektívny a obrazný, bez ontologického korelátu.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.