Filozofia (časopis)

Filozofia je medzinárodný filozofický časopis, ktorý publikuje výskumy z oblasti filozofie a príbuzných disciplín. Filozofia je recenzovaný časopis, ktorý je otvorený pre všetkých autorov nezávisle od ich metodológie, resp. myšlienkovej orientácie. Založený bol v roku 1945, v roku 2023 vychádza 78. ročník časopisu. Príspevky sa uverejňujú v slovenskom, českom a anglickom jazyku.[1] Časopis vydáva Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, je distribuovaný spoločnosťou Ares.[2]

Šéfredaktorom časopisu je od mája 2023 oceňovaný a rešpektovaný filozof a historik filozofie Jon Stewart. V predchádzajúcom období pôsobil ako šéfredaktor časopisu prof. František Gahér (od roku 2019 do apríla 2023). Od roku 2006 do roku 2019 bola šéfredaktorkou Dagmar Smreková a od 1990 do 2006 prof. František Novosád.

Výkonnými redaktormi časopisu sú Eva Dědečková (Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied) a Peter Daubner (Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied).

Referencie

upraviť
  1. Filozofia: Pokyny pre autorov
  2. Časopis Filozofia: Distribúcia a predplatné [online]. Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, [cit. 2012-03-30]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť