Finančná stráž Česko-Slovenskej republiky (čes. Finanční stráž, nem. Finanzwache) bol ozbrojený zbor Ministerstva financií ČSR, ktorý v rokoch 19181940 a 19451949 dohliadal na monitorovanie štátnej hranice a vykonával colnú službu.

Pamätník padlých príslušníkov finančnej stráže v obci Dolní Podluží

Dejiny upraviť

Finančná stráž ako samostatný orgán vznikla na základe zákona č. 28/1919 zbierky zákonov a nariadení rozdelením pôvodnej rakúskej finančnej stráže na dôchodkovú kontrolu a vlastnú finančnú stráž.

Čechy a Morava zdedili orgány vybudované za monarchie, na Slovensku a Podkarpatskej Rusi museli byť štruktúry vybudované od základov. V roku 1936 sa príslušníci finančnej stráže stali zároveň príslušníkmi jednotiek Stráže obrany štátu.

Finančná stráž sa podieľala na strážení hraníc ČSR až do rozpadu štátu v marci roku 1939. Na území Protektorátu Čechy a Morava potom fungovala do roku 1940. V Slovenskom štáte jednotky existovali počas celej druhej svetovej vojny.

Po skončení vojny boli jednotky finančnej stráže ČSR obnovené. K ich definitívnemu zrušeniu došlo v roku 1949, keď boli zlúčené so Zborom národnej bezpečnosti.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť