Floristika je odvetvie botaniky skúmajúce kvetenu (flóru) určitého územia. Hlavnou náplňou floristiky je zber, určovanie, opis a dokumentácia rastlín daného územia.

Floristika je aj všeobecný termín v kvetinárskom odvetví. Zahrňuje starostlivosť o kvety, aranžovanie kvetín, atď.

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť