Folk je hudobný žáner, ktorý má svoje korene v anglosasských krajinách. Samotné slovo folk pochádza z angličtiny a znamená ľud/národ. Spojenie folk music znamená ľudovú hudbu (etnickú) aj tzv. folkovú hudbu. Aby sa odlíšila moderná folková hudba od etnickej, vžil sa v anglo-amerických krajinách názov súčasný (contemporary) či moderný (modern) folk. V slovenčine sa pre ľudovú etnickú hudbu vžil skôr termín folklór a pojmom folk sa označuje moderný folk v zmysle ďalšieho textu.

  • Žáner českej a slovenskej folkovej piesne vznikol koncom šesťdesiatych rokov a vyvíjal sa v 60. - 80. rokoch 20. storočia v danej spoločensko-politickej situácii. Folkovú pieseň teda charakterizujeme ako typ modernej spevnej piesne, ktorá spontánne vznikala prevažne v amatérskych podmienkach ako protiklad proti konvenčnému a skomercionalizovanému popu. Folk kladie dôraz na myšlienku obsiahnutú v texte. Podstatou folkovej piesne a jej najcharakteristickejším rysom je schopnosť aktuálne, adresne a obsahovo konkrétne reagovať na najrôznejšie stránky spoločenského diania. Obvykle boli piesne najprv interpretované priamo ich autormi.
Nástroje používané vo folkovej hudbe

Slovenskí folkoví speváci:

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť