Slnovrat (združenie pesničkárov)

Slnovrat je združenie folkových pesničkárov (Bratislava).

Charakteristika

upraviť

Slnovrat predstavoval „...typické združenie mestských folkových pesničkárov a v osemdesiatych rokoch priniesol aj nový spôsob textovania, okruhy tém a prácu so slovom, vychádzajúcu z hovorového jazyka. Texty Slnovratu predstavovali obsahový i poetický protipól k textom hlavného prúdu slovenskej pop music i rocku. Svojou tvorbou Slnovrat voľne nadviazal na tvorbu českých folkových pesničkárov i na slovenskú beatovú vlnu z druhej polovice šesťdesiatych rokov.“ [1]

História

upraviť

Folkové združenie pesničkárov Slnovrat vzniklo v Bratislave v druhej polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia ako slovenský pendant českého pesničkárskeho združenia Šafrán a v osemdesiatych rokoch patrilo k najvýraznejším predstaviteľom tzv. mestského folku na Slovensku. Tvorili ho Ivan Hoffman, Miloš Janoušek, Julo Kazimír, Olo Lachký, Pavel Malovič, Martin Mašek, Peter Michalovič, Karol Svozil a Dušan Valúch.

Za oficiálny dátum vzniku Slnovratu sa považuje 1. marec 1979, kedy jeho členovia po prvýkrát spoločne vystúpili pod hlavičkou združenia Slnovrat. Koncert sa uskutočnil v pivničnom priestore Divadla u Rolanda, ktoré sa odvtedy stalo nielen domovskou scénou Slnovratu, ale aj prvou stálou folkovou scénou na Slovensku; vystúpili na ňom zakladajúci členovia združenia Ivan Hoffman, Miloš Janoušek, Julo Kazimír, Olo Lachký, Peter Michalovič a Dušan Valúch. Po treťom koncerte sa k zakladajúcim členom pridal Pavel Malovič; posledný člen, Martin Mašek, sa k združeniu pripojil v r. 1983.

Slnovrat bol od začiatku chápaný ako voľné združenie sólistov-pesničkárov, t.j. skladateľov, textárov a interpretov v jednej osobe. Jedinou výnimkou bol výhradný inštrumentalista - hráč na klarinet a flauty Karol Svozil, ktorý bol od začiatku osemdesiatych rokov spojený so Slnovratom tak neoddeliteľne, že o jeho členstve v združení nebolo diskusie.

Členovia Slnovratu počas existencie združenia účinkovali na všetkých významných slovenských aj českých festivaloch a podujatiach osemdesiatych rokov (Martinské Folkfórum, Porta, Poetická Lýra, Folkfórum, Blues na Dunaji, Koncerty Populáru, Valašský Špalíček, Ostravský Folkový kolotoč a i.).

Svoju existenciu Slnovrat oficiálne uzavrel v roku 1987 po odchode Ivana Hoffmana, keď sa jednotliví členovia rozhodli pokračovať v pesničkárskej dráhe pod vlastnými menami, ako sólisti. Napriek tomu neskôr združenie opäť obnovilo svoju činnosť a v pôvodnej zostave pokračovalo ešte začiatkom deväťdesiatych rokov.

V súčasnosti združenie Slnovrat a jeho členovia vystupujú už iba sporadicky, pravidelne hráva len trojica jeho pôvodných členov, Dušan Valúch, Miloš Janoušek a Karol Svozil, združených pod názvom Jednofázové kvasenie.

Aj napriek svojej popularite nemalo združenie Slnovrat v osemdesiatych rokov možnosť vydať vlastnú platňu. Jedinými oficiálnymi nahrávkami Slnovratu z tohto obdobia boli pesničky, ktoré vyšli na sampleri Folkový kolotoč (z členov združenia na sampleri chýbal Ivan Hoffman).

Oficiálny debut združenia sa uskutočnil až v roku 2009, kedy české vydavateľstvo Indies Happy Trails vydalo dvojCD Nikdy tak nebolo, zostavené z archívnych nahrávok. Prvé CD tvorili záznamy koncertných vystúpení, druhý disk obsahoval štúdiové nahrávky. O dva roky neskôr Indies Happy Trails vydali pod názvom Triquetra ďalší album Slnovratu, ktorý tentoraz už tvorili nové, štúdiové nahrávky. [2])

Nahrávky jednotlivých členov združenia sa objavili aj na CD Pesničkári slovenskí, ktoré vyšlo ako príloha ku knihe Miloš Janoušek a kol.: Folk na Slovensku (Hudobné centrum 2006). Pre televízny cyklus STV Pesničkári slovenskí boli nafilmované profily väčšiny členov Slnovratu (Jednofázové kvasenie-1992, Ivan Hoffman-1992, Pavel Malovič-1992, Julo Kazimír-1992, Matin Mašek-1992, Dušan Valúch-1996, Miloš Janoušek-1996). Združeniu Slnovrat bol venovaný jeden diel koncertného cyklu STV Urobme si ticho (1999).

Texty pesničiek vyšli časopisecky (Dotyky, Medzičasopis, Slovenské pohľady) aj knižne. Najrozsiahlejšia antológia textov združenia vyšla v roku 1996 pod názvom Združenie pesničkárov SLNOVRAT - Texty 1979-1987, mnohé texty vyšli aj v knihách piesňových textov alebo poézie Miloša Janouška, Dušana Valúcha, Pavla Maloviča, Ivana Hoffmana a Martina Maška. Výber textov je obsiahnutý aj v profilovej publikácii slovenského folku Folk na Slovensku.

Diskografia

upraviť

Samostatné albumy

 • Nikdy tak nebolo (2 CD, Indies Happy Trails 2009)
 • Triquetra (CD, Indies Happy Trails 2012)

Samplery

 • Folkový kolotoč (LP, Opus 1990)
 • Pesničkári slovenskí (CD, príloha ku knihe M. Janoušek a kol.: Folk na Slovensku, Hudobné centrum 2006).

Bibliografia-texty (výber)

upraviť

Literatúra

upraviť
 • REJŽEK, Jan.: Předpověď folkového počasí na Slovensku – Slnovrat. Melodie, č. 2, 1981, s. 45
 • SNOPKO, Ladislav: Folk po slovensky. Populár, č. 10, 1984, s. 7-9
 • MATZNER, Antonín. a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Supraphon 1990, s. 485 ISBN 80-7058-210-3
 • -ba-: Združenie pesničkárov Slnovrat. Medzičasopis, č. 3, 1993, s. 66-70
 • Združenie pesničkárov SLNOVRAT – Texty 1979-1987. Meritum 1995, reed. ARCHpress 2004. ISBN 80-88791-10-3
 • JANOUŠEK, Miloš: Divadlo u Rolanda alebo Roland-Retro. TÁLIA-press 1996, s. 97-116. ISBN 80-85718-32-4
 • BALOGH, Alexander.: Slovenské pesničkárske združenie Slnovrat oslavuje „nedožité“ dvadsiate narodeniny, pre mnohých však existuje ďalej. Sme, 20. marca 1999
 • JANOUŠEK, M. a kol.: Folk na Slovensku. Hudobné centrum 2006. ISBN 80-88884-76-4

Referencie

upraviť
 1. MATZNER, Antonín a kol.. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha : Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-210-3. S. 485. (po česky)
 2. BALOGH, Alexander. Magické trojky prispeli k návratu Slnovratu [online]. sme.sk, 30.3.2012. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť