Fork

nový program a línia vývoja softvéru, odvodená z existujúceho softvéru

Fork je v oblasti softvéru alternatívna vetva programu, ktorá sa vyvíja nezávisle a obyčajne ju vyvíjajú iní vývojári. Najčastejšie sa vyskytuje pri slobodnom softvéri, ktorého licencie to umožňujú.

Mnohokrát sa rozvetvil operačný systém Unix, z pôvodnej verzie bolo vytvorených mnoho forkov, medzi najznámejšie patria System V a BSD Unix. V oblasti slobodného softvéru je najznámejším forkom prekladač egcs, ktorý sa oddelil od staršej verzie GCC, ktorú nakoniec úplne nahradil a stal sa novou verziou gcc. Doposiaľ sa paralelne vyvíjajú textové webové prehliadače Links a ELinks, pričom ELinks je fork vytvorený zo staršej verzie Linksu, ktorého vývoj nezávisle pokračoval programom Links2.