Forma

rozlišovacia stránka

Forma môže byť:

 • všeobecne:
 • vo filozofii:
  • obrys, vonkajší tvar alebo vnútorná stavba, určené a určujúce usporiadanie predmetu alebo procesu (na rozdiel od látky, matérie alebo obsahu)
  • konkrétny spôsob existencie
  • u Aristotela: pozri tvar (filozofia)
 • v biológii:
  • taxonomická kategória takmer na spodnom konci stupnice úrovní, synonymum: tvar, pozri forma (taxonómia)
  • zriedkavo: synonymum taxonomickej kategórie kultivar, pozri kultivar
 • to, čím sa dáva výrobku požadovaný tvar, napr.:
 • v jazykovede:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.