Fotobiologický jav

Fotobiologický jav je proces rastu a vývinu ovplyvnený svetlom.

Medzi fotobiologické procesy patria: