Fourierova transformácia

Fourierova transformácia pri spracovaní signálov slúži na transformáciu z časovej oblasti, do oblasti frekvenčnej. Je vyjadrením časovo závislého signálu pomocou harmonických signálov, t. j. funkcií sínus a kosínus. Signál môže byť buď v spojitom alebo diskrétnom čase.

Definícia upraviť

Fourierova transformácia   funkcie   je definovaná integrálnym vzťahom

 

Funkciu   vypočítame z   pomocou inverznej Fourierovej transformácie

 

Nevlastné integrály chápeme v zmysle Cauchyho hlavnej hodnoty, t. j.

 

Dvojice vo Fourierovej transformácii sa nazývajú originál (v tomto prípade  ) a obraz ( ). Vzťah medzi originálom a obrazom vyjadrujeme zápisom

  a  .

V technickej oblasti je   uhlová rýchlosť,   predstavuje spektrum signálu  .

Spektrum je komplexná veličina a možno ju vyjadriť v tvare  . Veľkosť   sa nazýva amplitúdové spektrum a uhol   fázové spektrum signálu.

Externé odkazy upraviť