Francúzska akcia (fr. Action française), skrátene AF, je politické hnutie, ktoré vzniklo v súvislosti s Dreyfusovou aférou. V parlamente bola síce bezvýznamná, avšak v 20-tych rokoch 20. storočia, v období silnejúceho fašizmu, mala značný vplyv na francúzsku pravicu a intelektuálnu mládež.

Action française si kládla nasledujúce ciele: autoritatívna antiparlamentná forma vlády, usilovala o dedičnú monarchiu nie z legimitistických, ale praktických dôvodov, presadzovala nacionalizmus; usilovala aby aj prehliadané skupiny obyvateľov si vytvorili pozitívny pomer k štátu, zdôrazňovala význam Francúzska vo svete.

V roku 1936 bola Action française vládou Ľudového frontu zakázaná. Po roku 1940 podporovala Action française Vichystický režim, preto bola po vojne väčšina ich stúpencov odsúdená z kolaborácie. Zaťažená kolaboráciou stratila po vojne svoj vplyv.

Zdroj upraviť