Francúzska hudba

Francúzska hudba je súčasť francúzskeho umenia a európskej hudby. Veľmi skoro sa prejavila ako esteticky špecifická, dokonca niekedy sa aj odlišuje od hudby skladateľov susedných krajín.

V stredoveku sa monodická hudba francúzskych truvérov najprv inšpirovala hudbou juhofrancúzskych trubadúrov. Pre ľudovú francúzsku hudbu je charakteristická výrazná melodika, rytmus a jasná formová stavba.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.