Galaktické halo je oblasť obklopujúca špirálové galaxie vrátane Mliečnej cesty. Predpokladá sa, že je tvorené najmä hviezdami, plynom a tmavou hmotou. V eliptických galaxiách neexistuje ostrý prechod medzi telom galaxie a halom.