Generácia

rozlišovacia stránka

Generácia alebo pokolenie môže byť:

  • u ľudí:
    • súhrnné označenie pre ľudí narodených v pomerne rovnakom časovom období (spravidla 30 rokov) či roku a/alebo ľudí s rovnakými záujmami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období, ako a aj označenie príslušného časového úseku ako takého, pozri generácia (pokolenie ľudí)
    • potomkovia jednej dvojice rodičov
  • u ostatných organizmov: súbor potomstva rodičovských jedincov žijúci v určitom časovom období a realizujúci celý vývojový cyklus, pozri generácia (biológia)

Generácia môže byť:

Pokolenie je skupina biologicky alebo etnologicky príbuzných jednotlivcov, plemeno, rod.

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.