Plemeno

rozlišovacia stránka

Plemeno môže byť:

 • všeobecne: rod, pokolenie, národ
 • v biológii: forma existencie druhu v prírodnom prostredí, ktoré vyvolalo jej vznik
 • v zootechnike: dostatočne početná skupina určitého druhu zvierat spoločného pôvodu, zhodných morfologických a úžitkových vlastností chovaná v určitých podmienkach a schopná prenášať svoje vlastnosti na potomstvo, synonymum: rasa, pozri plemeno (chovateľstvo)
 • v taxonómii:
  • synonymum pre poddruh (synonymum je rasa)
  • zriedkavo: synonymum pre odroda (synonymum je rasa)
  • infrasubšpecifická kategória zahŕňajúca skupinu živočíchov spoločného pôvodu vyznačujúcich sa určitými (charakteristickými) dedičnými znakmi a vlastnosťami, ktorými sa líšia od ostatných príslušníkov druhu
 • v antropológii: skupina ľudí so súborom podobných, dedične podmienených znakov, ktorými sa líšia od ostatných plemien, synonymum: rasa, pozri rasa (človek)

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.