Poddruh (lat. subspecies), niekedy označovaný ako plemeno alebo rasa, je taxonomická kategória nižšia ako druh[1].

Charakteristika upraviť

Poddruhy jedného druhu sa líšia vonkajšími znakmi (fenotypická zhodnosť[2]) a sú zvyčajne od seba priestorovo oddelené.[3]

Zápis upraviť

Vedecké názvy upraviť

Pokiaľ ide o vedecké názvy, v zoológii sa poddruh zapisuje pridaním tretieho slova k názvu druhu, napr. Panthera tigris tigris (rod je Panthera; druh je Panthera tigris; poddruh je Panthera tigris tigris).

V botanike sa v súčasnosti poddruh zapisuje inak než v zoológii - zapisuje sa totiž tak, že sa k názvu druhu pridá skratka subsp. (alebo trochu menej vhodne ssp.) a až za ňu tretie slovo, napr. Brassica napus subsp. napobrassica (rod je Brassica; druh je Brassica napus; poddruh je Brassica napus subsp. napobrassica). Staršie sa aj botanické názvy poddruhov občas tvorili rovnako ako sa dnes tvoria v zoológii (napr. Brassica napus napobrassica).

Slovenské názvy upraviť

Slovenské názvy poddruhov v zoológii aj botanike sú v zásade trojslovné (napr. tiger džungľový indický, kapusta repková kvaková), ale prakticky vždy sú paralelne prípustné aj dvojslovné tvary, v ktorých je vynechané prostredné slovo trojslovného názvu (napr. tiger indický, kapusta kvaková) a v istých málo prípadoch sú paralelne prípustné aj jednoslovné názvy (napr. kvaka (popri kapusta repková kvaková či kapusta kvaková)). Treba ale pripomenúť, že na rozdiel od vedeckých (zoologických) názvov, v prípade slovenských názvov zo skutočnosti, že názov je čisto trojslovný, nevyplýva, že musí ísť o poddruh, lebo trojslovné sú (môžu byť) v slovenčine aj názvy viacerých iných taxonomických úrovní pod úrovňou druhu (napr. v botanike varieta, konvarieta, Skupina).

Zdroje upraviť

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  2. poddruh. In: Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Zväzok IV M – Pol. Praha : Academia, 1986. 992 s. S. 940.
  3. poddruh. In: Encyklopédia Zeme. Ed. Juraj Činčura. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 459.