Rasa

rozlišovacia stránka

Rasa môže byť:

 • v zootechnike: dostatočne početná skupina určitého druhu zvierat spoločného pôvodu, zhodných morfologických a úžitkových vlastností chovaná v určitých podmienkach a schopná prenášať svoje vlastnosti na potomstvo, synonymum: plemeno, pozri plemeno (chovateľstvo)
 • v taxonómii:
  • vnútrodruhová systematická jednotka pre populácie druhu organizmov, ktoré sa od typického tvaru líšia či už morfologicky, ekologicky, geograficky alebo inak (morfologická rasa, ekologická rasa atď.)
  • zriedkavo: synonymum pre poddruh
  • zriedkavo: synonymum pre odroda
 • v antropológii: skupina ľudí so súborom podobných, dedične podmienených znakov, ktorými sa líšia od ostatných rás, synonymum: plemeno, pozri rasa (človek)
 • v staroindickej poetike označenie pre charakteristiku základnej nálady drámy či básne, pozri rasa (India)
 • litovská bohyňa, pozri Rasa (litovská bohyňa)
 • skratka Roosevelt Academy Student Association (študentská asociácia Roosveltovej Akadémie)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.