Generátor parity

Generátor parity (angl. parity generator) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov.

Generátor parity
Typ kombinačný obvod
Pravdivostná tabuľka

(9 vstupov)

POČET 1 VO VSTUPOCH PÁRNY VÝSTUP NEPÁRNY VÝSTUP
0,2,4,6,8 1 0
1,3,5,7,9 0 1
Typ z rodiny 7400 74LS280
Typ z rodiny 4000

FunkciaUpraviť

Generátor parity je logický obvod, ktorého výstupom je parita vstupného vektora.

PrevedenieUpraviť

Aj keď funkcia generovania parity sa najjednoduchšie vyjadruje ako kaskáda XOR hradiel prípadne ako súčet bitov modulo 2, v praxi sa pre jednoduchosť implementuje ako kaskáda hradiel typu AND-OR-INVERT.

Aj keď je generátor parity vyrábaný aj ako samostatná súčiastka, obvykle je súčasťou integrovaných obvodov používaných pre komunikácie, a mikroprocesorov či mikrokontrolérov.