Hradlo AND-OR-INVERT

Hradlo AND-OR-INVERT (angl. AND-OR-INVERT gate) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov (hradiel).

Hradlo AND-OR-INVERT
Typ kombinačný obvod (hradlo)
Pravdivostná tabuľka

(2+2 vstupy)

VSTUPY VÝSTUP
A B C D (A AND B) NOR (C AND D)
0 0 0 0 1
1 0 0 0 1
0 1 0 0 1
1 1 0 0 0
0 0 1 0 1
1 0 1 0 1
0 1 1 0 1
1 1 1 0 0
0 0 0 1 1
1 0 0 1 1
0 1 0 1 1
1 1 0 1 0
0 0 1 1 0
1 0 1 1 0
0 1 1 1 0
1 1 1 1 0
Typy z rodiny 7400 7450 (2x 2x2-vstupový AND-OR-INVERT, 1 rozšíriteľný)
7451 (2x 2x2-vstupový AND-OR-INVERT)
7453 (1x 4x2-vstupový AND-OR-INVERT, rozšíriteľný)
7454 (1x 4x2-vstupový AND-OR-INVERT)
7455 (1x 2x4-vstupový AND-OR-INVERT)
7464 (4-2-3-2-vstupový AND-OR-INVERT)
7465 (4-2-3-2-vstupový AND-OR-INVERT, OC)
Typ z rodiny 4000 4085 (2x 2x2 vstupový AND-OR-INVERT)
4086 (1x 4x2-vstupový AND-OR-INVERT, rozšíriteľný)

Funkcia

upraviť

Hradlo AND-OR-INVERT je kombinačným logickým obvodom, odvodeným od základných hradiel hradlo AND, hradlo OR a hradlo NOT. Výstup je v log.0, ak na všetkých vstupoch ktoréhokoľvek z AND hradiel je log.1.

Táto zvláštna funkcia slúži najmä na dekódovanie adresy. Na vstupy AND hradiel sú privedené adresné vodiče, niektoré invertované a niektoré priamo; a ak nastane požadovaná kombinácia (t. j. požadovaná adresa), výstup obvodu prejde do log.0 (u pamätí a periférnych obvodov pripájaných k mikroprocesorom je povoľovací vstup obvykle konštruovaný ako invertujúci, t. j. aktívny v log.0). Rôznou kombináciou invertorov adries na jednotlivých AND členoch sa dosiahne aktivácia výstupu pri niekoľkých vybraných adresách.

Prevedenie

upraviť

AND-OR-INVERT hradlo sa síce vyskytuje v bežných rodinách logických obvodov ako integrovaný obvod, ale ide o zastarané obvody. Boli plne nahradené programovateľnými logickými obvodmi PAL/GAL a vyskytujú sa aj ako zaintegrované napr. v čipsetoch matičných dosiek počítačov.

Pozri aj

upraviť