Hradlo AND (angl. AND gate) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov (hradiel).

Hradlo AND
Typ kombinačný obvod (hradlo)
„Americká“ schematická značka
„Hranatá“ schematická značka
Pravdivostná tabuľka

(2 vstupy)

VSTUPY VÝSTUP
A B A AND B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Typy z rodiny 7400 7408 (4x 2-vstupové hradlo AND)
7409 (4x 2-vstupové hradlo AND, OC)
7411 (3x 3-vstupové hradlo AND)
7415 (3x 3-vstupové hradlo AND, OC)
7421 (2x 4-vstupové hradlo AND)
74808 (6x 2-vstupové výkonové hradlo AND)
Typy z rodiny 4000 4068 (1x 8-vstupové hradlo AND/NAND)
4073 (3x 3-vstupové hradlo AND)
4081 (4x 2-vstupové hradlo AND)
4082 (2x 4-vstupové hradlo AND)

Funkcia upraviť

Hradlo AND je jedným zo základných kombinačných logických obvodov, ktorého výstup je logickým súčinom všetkých vstupov.

Prevedenie upraviť

AND hradlo sa vyrába vo forme integrovaného obvodu, pričom sa obvykle umiestňuje niekoľko AND hradiel do jedného puzdra, aby sa využili všetky dostupné vývody puzdra.

Pozri aj upraviť