Hradlo NAND (angl. NAND gate) je druh logického digitálneho elektronického obvodu zo skupiny kombinačných obvodov (hradiel).

Hradlo NAND
Typ kombinačný obvod (hradlo)
„Americká“ schematická značka
„Hranatá“ schematická značka
Pravdivostná tabuľka

(2 vstupy)

VSTUPY VÝSTUP
A B A NAND B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Typy z rodiny 7400 7400/7401/7403 (4x 2-vstupový NAND, 01,03-OC)
7410/7412 (3x 3-vstupový NAND, 12-OC)
7413 (2x 4-vstupový NAND, Schmitt)
7420/7422 (2x 4-vstupový NAND, 22-OC)
7430 (1x 8-vstupový NAND)
74132 (4x 2-vstupový NAND, Schmitt)
Typy z rodiny 4000 4011 (4x 2-vstupový NAND)
4012 (2x 4-vstupový NAND)
4023 (3x 3-vstupový NAND)
4068 (1x 8-vstupový AND/NAND)
4093 (4x 2-vstupový NAND, Schmitt)

Funkcia

upraviť

Hradlo NAND je jedným zo základných kombinačných logických obvodov, ktorého výstup je negáciou logického súčinu všetkých vstupov.

Z hradiel NAND je možné zložiť akúkoľvek kombinačnú funkciu, čo sa niekedy v praxi využíva, ak je k dispozícii obvod s viacerými NAND členmi (napr. 7400) a niektoré z nich sú nevyužité.

Prevedenie

upraviť

NAND hradlo sa vyrába vo forme integrovaného obvodu, pričom sa obvykle umiestňuje niekoľko NAND hradiel do jedného puzdra, aby sa využili všetky dostupné vývody puzdra.

Pozri aj

upraviť